Οι μεσαιωνικοί πύργοι της Εύβοιας – The medieval towers of Evia {HD| ♪|drone}

Οι μεσαιωνικοί πύργοι της Εύβοιας - The medieval towers of Evia {HD| ♪|drone}
○Πληροφορίες:
Κάστρο Βιτάλων:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=vitala
Πύργος Αιδηψού:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=fragula
Πύργος Καδι:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=kadi
Πύργος Κουτουμουλά:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=kutumula
Πύργος Ροβιών:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=rovies
Πύργος Σκουντέρι:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=skounteri
Πύργος Άνω Κήπων:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=kipi
Πύργος Της Τριάδας:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=triada
__
○Information:
Castle of Vitala:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=vitala
Towe of Aedipsos:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=fragula
Tower of Cadi:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=kadi
Tower of Koutoumoula:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=kutumula
Tower of Rovies:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=rovies
Tower of Skounteri:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=skounteri
Tower of Ano Kipi:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=kipi
Tower of Triada:http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=triada
__
Music: www.bensound.com

Οι μεσαιωνικοί πύργοι της Εύβοιας – The medieval towers of Evia {HD| ♪|drone}