สุดยอดนักแข่ง Drone racing ของไทย คว้าแชมป์ 2018

สุดยอดนักแข่ง Drone racing ของไทย คว้าแชมป์ 2018
. . .วินาทีคว้าแชมป์ สุดยอดนักแข่ง Drone racing ของไทย
เด็กหญิงวัลยา วรรณพงษ์ เด็กไทยที่มีอายุเพียง 11 ปี เท่านั้น
ในรายการ World Drone Racing Championship
คว้าที่1 รุ่น woman FAI WORLD DRONE RACING CHAMPIONSHIPS 2018 in Shenzen!

Credit: พีรเศรษฐ์ อ่อนอิน

สุดยอดนักแข่ง Drone racing ของไทย คว้าแชมป์ 2018