สร้าง Support ด้วยต้วเอง FlashPrint 3D Printing

วิดีโอนี้สอนการสร้าง Support สำหรับ 3D Model สามารถสร้าง Support แบบ Auto หรือ สร้างเองได้ง่ายๆ ทั้งแบบ เป็นเสา หรือ ต้นไม้ เพื่อความง่ายในการแกะ support ออกและประหยัดเวลา FlashPrint เป็น Software จากเครื่อง Flashforge สามารถใช้ได้กับ เครื่อง Finder, Dreamer, Guider ….. ข้อมูลเพิ่มเติ่ม www.print3dd.com จำหน่ายเส้นพลาสติก ABS PLA และ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ เครื่องสแกนเนอร์…