DJI Mavic 2 Enterprise – American Airlines Tiên Phong Sử Dụng Drone Kiểm Tra Máy Bay

DJI Mavic 2 Enterprise - American Airlines Tiên Phong Sử Dụng Drone  Kiểm Tra Máy Bay
#dronevuvu #DroneSolutions #Mavic2Enterprise
American Airlines không chỉ là hãng hàng không lớn nhất thế giới, họ cũng đi đầu trong việc áp dụng công nghệ để vượt lên trên các đối thủ.
Để duy trì sự dẫn đầu của mình, American Airlines không ngừng tìm kiếm các công cụ mới giúp nhóm của họ hiệu quả hơn. Tìm hiểu cách họ đang phát minh lại việc kiểm tra máy bay với Mavic 2 Enterprise mới.

Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCUh6l66a-Cc3gflvnVkVF0Q?sub_confirmation=1
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/dronevuvu
Follow us on Twitter: http://www.twitter.com/dronevuvu
Website: https://www.dronevuvu.com/

DJI Mavic 2 Enterprise – American Airlines Tiên Phong Sử Dụng Drone Kiểm Tra Máy Bay