செயற்கை நுண்ணறிவு (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) உதவியுடன் எப்படி 3D SCAN செய்வது(For 3D PRINTING)

How to 3d scan and 3d print without expensive scanner using artificial intelligence the project is in developing stage. You can try this on (http://cvl-demos.cs.nott.ac.uk/vrn/) செயற்கை நுண்ணறிவு (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) உதவியுடன் எப்படி 3D SCAN செய்வது(For 3D PRINTING)

விஞ்ஞானிகள் அசத்தல் ! வந்துவிட்டது 3D செயற்கை இதயம் ! அதிகம் பகிருங்க ! 3D printing artificial Heart

விஞ்ஞானிகள் அசத்தல் ! வந்துவிட்டது 3D செயற்கை இதயம் ! அதிகம் பகிருங்க ! 3D printing artificial Heart This video is about the latest invention made by scientist ! 🙏🙏🙏🙏🙏 Please do Subscribe our channel for more updates have a great day 🙏🙏🙏🙏🙏…

Ces 2017. honda Neuv concept with interactive artificial intelligence – Self Driving car .Honda

http://www.youtube.com/v/eNOHV0_B07w?fs=1 Ces 2017 , Unveiled at CES 2017, Honda’s NeuV concept shows what a future ride-sharing vehicle might look like. Designed to create new possibilities for customers, the Honda NeuV (New Electric Urban Vehicle) is an automated EV mini-vehicle concept…