Space Battle -Earth’s planetary defenses Vs Aliens spaceships Fight Scenes,ज्ञान विज्ञान व्रह्मज्ञान

परमेश्वर जो आप महान सर्वशक्तिमान सूर्य चराचर जगत के प्रकाशक पूज्य अंतर्यामी ईश्वर जिस कारण से आप महान सत्य विराट महत्व आज गुणयुक्त अविनाशी स्वरूप हैं। जिससे अनंत ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान युक्त सबसे बड़े पूज्य हो सत्यस्वरूप महान अजेय…