Drone đang livestream thì bị cá mập khổng lồ ngoạm, thám hiểm luôn cận cảnh trong mồm cá

Nếu muốn biết cảm giác mọi thứ xung quanh sẽ trông như thế nào nếu bị… tợp bởi một con cá mập trắng khổng lồ thì bạn đang ở đúng nơi cần tìm rồi đấy!Các nhà khoa học mới đây…

JGAurora A5 3d Printer, Can It Print Small? 3d Printing Livestream!

We know the JGAurora can print big but can it print small? Lets find out and print some minis! Donate to support the livestream: https://youtube.streamlabs.com/dopesoner (´∀`)♡ Affiliate Links: Buy now on Amazon: http://amzn.to/2jQAOgV Discounted Games & Software: https://www.g2a.com/r/dopesoner930 Purchasing from…