Top 10 Drone Crash 2018 | DJI Phantom Drone HD

Top 10 Drone Crash 2018 | DJI Phantom Drone HD
shadow creation Presents :-

Subscribe us YouTube:-
https://www.youtube.com/channel/UCRPNjFbtZ5NpwtOkO-aAiFQ

All the Audio and Video rights of this Video is owned only by Hot Nepal TV

यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचालित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । Embedding to a website is allowed.

Top 10 Drone Crash 2018 | DJI Phantom Drone HD